pe

Povinnosti, které souvisí s chovem zvířete, které má pas.

  • Hlásit údaje o úhynu nebo utracení zvířete
  • Hlásit změnu místa svého trvalého pobytu
  • Hlásit změnu majitele zvířete

 

Je nutno uvést:

  • číslo pasu zvířete, kterého se změny týkají
  • datum, kdy došlo k úhynu, utracení nebo změně majitele
  • jméno a místo pobytu nového majitele
  • změnu místa trvalého pobytu stávajícího majitele

 

Hlášení o úhynu, utracení nebo změně trvalého pobytu nebo změně majitele je nutno provést do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

 

Sbírka zákonů č. 610/2004 § 4 a § 5 Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmových chovech.