UPOZORNĚNÍ:

Vážení klienti,

z důvodu preventivních opatření kvůli šíření koronaviru COVID-19 Vás v této mimořádné situaci prosíme o toto:

 • omezení doprovodu pacienta na 1 osobu
 • maximální využití objednávkového systému
 • zamezení shromažďování více osob v čekárně. Ostatní čekejte prosím venku před klinikou!
 • platí absolutní zákaz vstupu osobám, které jsou v karanténě, případně vykazují příznaky respiračního onemocnění.

 

Žádáme Vás o spolupráci a ohleduplnost vůči nám i ostatním!

 

Do odvolání rušíme sobotní ordinační hodiny.

 

Povinnosti, které souvisí s chovem zvířete, které má pas.

 • Hlásit údaje o úhynu nebo utracení zvířete
 • Hlásit změnu místa svého trvalého pobytu
 • Hlásit změnu majitele zvířete

 

Je nutno uvést:

 • číslo pasu zvířete, kterého se změny týkají
 • datum, kdy došlo k úhynu, utracení nebo změně majitele
 • jméno a místo pobytu nového majitele
 • změnu místa trvalého pobytu stávajícího majitele

 

Hlášení o úhynu, utracení nebo změně trvalého pobytu nebo změně majitele je nutno provést do 7 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

 

Sbírka zákonů č. 610/2004 § 4 a § 5 Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmových chovech.